SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


Psychopathie bij vrouwen : detectie, verschijningsvormen, risicotaxatie – “an ongoing process”?

Ronin Cox is hoofdcommissaris en actueel korpschef van de Lokale Politie van Voeren

(scroll naar beneden voor een uitgebreide voorstelling)

Inhoud van de lezing

Sinds Cleckley de basis heeft gelegd voor de moderne conceptualisering van psychopathie in zijn invloedrijke werk ‘The Mask of Sanity’ en sinds de ontwikkeling van de psychopathie-checklist (PCL) van Hare is psychopathie een zeer belangrijk aspect geworden van criminologisch-psychologisch onderzoek.

Hoewel het gaat om een kleine groep mensen in onze maatschappij, is de maatschappelijke kost (minstens in perceptie) door het gedrag van deze mensen groot te noemen en is detectie en risicotaxatie belangrijk, zeker als het gaat om gedrag dat delinquente wegen bewandelt.

Over het gebruik van de diagnose psychopathie bij vrouwen is echter nog steeds relatief weinig geweten en geschreven en er is ook discussie over de bruikbaarheid van de PCL(-R) bij vrouwen. De vrouwelijke psychopaat is nochtans evenzeer aanwezig in onze middens, zoals in eigen familie, vriendenkring of werkplaats. Op dit ogenblik zijn ze nog ondervertegenwoordigd in de gevangenissen t.o.v. hun mannelijke ‘collega’s’, maar hun aantal zou verhoudingsgewijs veel sneller stijgen.

Deze lezing heeft als doel om een tipje van de sluier op te lichten van de vrouwelijke verschijningsvormen van de duistere kant van dit ziektebeeld en een aantal valkuilen toe te lichten voor wat detectie en risicotaxatie betreft.

De lezing bestaat uit 3 grote luiken, nl. een begripsomschrijving van psychopathie, de mogelijke invloed van geslacht en gender op verschijningsvormen om dan te komen tot de diagnose en risicotaxatie bij een vrouwelijke populatie, al dan niet met behulp van de PCL(-R) en de inherente valkuilen.

Er wordt een hand-out voorzien en er zal op het einde van de lezing ruimte zijn voor reacties.

Doelgroep

De lezing werd zodanig opgebouwd dat zij gedurende deze vormingsavond zowel mensen in en nabij het werkveld in forensische en psychiatrische settings als geïnteresseerde leken – al dan niet slachtoffers (in ruime zin) van (vrouwelijke) psychopaten – kan interesseren. Hoewel af en toe wetenschappelijke terminologie zal gebruikt worden is enige voorkennis in deze materie geen vereiste.

Over Ronin Cox, Tongeren °1970

Na zijn legerdienst in Lüdenscheid (D) begon hij in 1992 zijn politiecarrière te Brussel. Naast diverse operationele functies in Brussel, Hasselt, Tongeren, Vorst en Anderlecht, was hij ook lesgever in de politieacademie van Genk, diensthoofd​ intern toezicht en beleidsofficier ‘quality management’ bij de lokale politie Brussel-Zuid, assessor in de dienst rekrutering en selectie bij de federale politie te Brussel, commissaris-auditor bij het “Comité P” en sinds 2015 als politiekorpschef verantwoordelijk voor het beheer en de leiding van een lokale politiezone.

Op academisch vlak behaalde hij in de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2013 zijn bachelor criminologische wetenschappen en in 2015 zijn master criminologische wetenschappen, telkens met grote onderscheiding. In 2016 behaalde hij bovendien in de Université de Liège (ULg) zijn postgraduaat ‘criminologie et police’ met onderscheiding.

Doorheen zijn goedgevulde carrière interesseerde hij zich in het bijzonder in de psyché van de mens. Dit blijkt ondermeer uit de immer hoge scores die hij behaalde in psychologische vakken in politionele en academische opleidingen en de onderwerpen waarop hij promoveerde tot het behalen van zijn academische titels:

  • “Het verhoor van politiemensen: ‘business as usual’ of extra competenties vereist? Een verkennende studie.” (2013)
  • “Psychopathie en het gebruik van Hare’s checklist (de PCL-R) voor de diagnose van psychopathie bij vrouwen. Een stand van zaken.” (2015)
  • “La glocalisation du radicalisme islamique et le sentiment d’insécurité. Un défi pour la police locale ? ” (2016)

Hij staat ten slotte momenteel sinds een uitdagende selectieprocedure in de loop van 2017 nog batig gerangschikt op een wachtlijst om de 11-weken durende opleiding FBI NATIONAL ACADEMY te Quantico – West-Virginia (VSA) te mogen volgen tussen 2019 en 2021.

Nieuwe datum 2019:

woensdag 4.12.2019

19u00 - 22u00

Locatie:


CC De Kimpel

Eikenlaan 25

3740 Bilzen

Kostprijs

Student & 65- plus €22

Particulier €35

Onderneming/instelling €60

(hand-out en attest van deelname inbegrepen) 

Bevestig je deelname via het inschrijvingsformulier

0