SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


OUDERENZORG - Langlopende opleiding 2

Ouderen met karakter

Inhoud

Hulpverleners worden meer en meer geconfronteerd met ouderen met een psychiatrische problematiek die dementie krijgen en ouderen met dementie die een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkelen. Vaak is dit een dunne grens waar het voor de hulpverlener zoeken is naar een gepaste attitude en omgang.

Op een kwaliteitsvolle wijze omgaan met ouderen met moeilijk hanteerbaar gedrag vraagt tevens van de hulpverlener veel creativiteit en deskundigheid. Vooral wanneer de oudere met dementie de vaardigheid verliest tot zelfreflectie en communicatie, moeten we als hulpverlener op zoek gaan naar de kwetsbaarheid en mogelijke uitlokkende factoren die een rol kunnen spelen in het ontstaan van probleemgedrag bij ouderen.

Tijdens deze praktijkgerichte en interactieve opleiding wordt een algemeen beeld geschetst van de gerontopsychiatrische zorgvrager. Tevens worden symptomen en betekenis van gedrag herkennen aangeleerd en worden er handvaten aangereikt om er op een meer passende wijze mee om te gaan aan de hand van concrete oefeningen, beeldmateriaal en casuïstiek.

Data

1. Basisdag: dinsdag 11 februari 2020 (13u30-16u30)

2. Verdiepingsdag 1: dinsdag 18 februari 2020 (13u30-16u30)

3. Verdiepingsdag 2: dinsdag 25 februari 2020 (13u30-16u30)

4. Intervisie: dinsdag 28 april 2020 (13u30-16u30)

Je ontvangt een attest van deelname, inclusief cursusmateriaal

Je schrijft in voor de basisdag(€94) of voor de 4 sessies (€375)

Je kan ook inschrijven voor de 3 resterende sessie indien je de basisdag al volgde (€281)

Kies de juiste optie op uw inschrijvingsformulier!

VORMING | 4 sessies - Ouderen met karakter

Voorstelling opleider

Wouter Grommen is sociaal verpleegkundige en verpleegkundig-specialist ouderenzorg. Hij is werkzaam als lector verpleegkunde aan de Hogeschool PXL en zelfstandig thuisverpleegkundige, ouderencoach & trainer binnen GeronPlus.

Locatie

CC DeKimpel

Eikenlaan 25

3740 Bilzen

13u30 - 16u30

Inschrijvingsgeld

Vorming - 4 sessies: €375

Inschrijven voor de basisdag: €94

Inschrijven voor 3 resterende sessies nadat je de basisdag reeds volgde: €281