SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


OUDERENZORG - Langlopende opleiding 3

Oplossingsgericht werken met ouderen

Inhoud

“Ouderdom komt met gebreken” zeggen ze, maar dat is lang niet altijd het geval. En als er dan toch gebreken zijn, blijken ouderen veel meer te zijn dan hun ziekte of gebrek, terwijl daar in de (geestelijke) gezondheidszorg vaak wel de nadruk op wordt gelegd.

Hoe kunnen wij, professionals die met ouderen werken, de oudere mens centraal stellen en niet de ziekte of het gebrek? Hoe kunnen wij de focus leggen op hun mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? Hoe kunnen wij de gezondheid en het welbevinden van ouderen en hun omgeving bevorderen?

Competentie- en herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de (geestelijke) gezondheidszorg. Een mooie vorm van competentiegericht werken is oplossingsgericht werken. In deze methodiek ligt de focus niet op wat er mis is en hoe dat hersteld kan worden, maar op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat wel werkt in het leven van ouderen. De focus is op hun dromen, wensen, hoop en mogelijkheden waarbij eveneens hun naasten nauw betrokken worden.

In deze interactieve opleiding worden de vele mogelijkheden van oplossingsgericht werken met ouderen aangereikt aan de hand van theorie, praktische toepassingen en casuïstiek. Het heeft als doel om gespreksvoering positief en simpel te maken voor alle professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg die met deze mooie en bijzondere leeftijdsgroep werken.

Data

  1. Basisdag: donderdag 7 mei 2020 (13u30-16u30)
  2. Verdiepingsdag 1: donderdag 14 mei 2020 (13u30-16u30)
  3. Verdiepingsdag 2: donderdag 28 mei 2020 (13u30-16u30)
  4. Intervisie: donderdag 18 juni 2020 (13u30-16u30)

Je ontvangt een attest van deelname, inclusief cursusmateriaal

Je schrijft meteen in voor de 4 sessies (€375) of je volgt elke sessie apart (€94)

Je kan ook inschrijven voor de 3 resterende sessie indien je de basisdag al volgde (€281)

Kies de juiste optie op uw inschrijvingsformulier!

VORMING | 4 sessies - 

 Oplossingsgericht werken met ouderen

Voorstelling opleider

Wouter Grommen is sociaal verpleegkundige en verpleegkundig-specialist ouderenzorg. Hij is werkzaam als lector verpleegkunde aan de Hogeschool PXL en zelfstandig thuisverpleegkundige, ouderencoach & trainer binnen GeronPlus.

Locatie

CC DeKimpel

Eikenlaan 25

3740 Bilzen

13u30 - 16u30

Inschrijvingsgeld

Vorming - 4 sessies: €375

Inschrijven voor de basisdag: €94

Inschrijven voor 3 resterende sessies nadat je de basisdag reeds volgde: €281