SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


Nood aan individuele begeleiding, coaching, ondersteuning of een vertrouwenspersoon?

Waarmee kan je terecht?

Levensfase-problematiek, adolescentie-problemen, individuele, relationele of sociale problemen, verlies-situaties, levensgebeurtenissen, stress- en verwerkingsgerelateerde klachten, ...

De nadruk ligt op coaching en begeleiding. Dat is iets anders dan 'therapie'. We staan stil bij het 'hier en nu' en wat 'anders' of 'beter' kan naar de toekomst. Om je situatie te begrijpen is het soms wel nodig te kijken hoe situaties zijn 'gegroeid' of ontstaan...vandaar dat we soms terugblikken naar het verleden...

Werkwijze

Neem contact op voor een eerste (intake-)gesprek. Hier wordt overeengekomen of we de begeleiding opstarten. Wat volgt zijn inzichtelijke gesprekken waarin je jouw situatie kan verduidelijken, een luisterend oor vindt. Jij geeft het tempo aan, het aantal en de frequentie waarmee de gesprekken elkaar opvolgen.

Samen zoeken we een weg om te komen tot probleemoplossend gedrag. Daar niet voor elk probleem een oplossing is, is het soms nodig je draagkracht te vergroten, je omgeving te veranderen of te leren omgaan ('coping') met 'moeilijke' situaties. Je leert rekening te houden met je mogelijkheden en beperkingen. Eigen grenzen afbakenen is vaak nodig... Dit vergt heel wat aanpassingen in je leefstijl. Er worden haalbare doelstellingen en interventies geformuleerd.

Belangrijk is dat je ruimte krijgt en benut om te groeien. Patronen die al jaren stand houden, kan je niet 123 veranderen. Hier is voldoende begrip voor... Dit vergt tijd... Soms is een doorverwijzing naar een (erkende) hulpverlener of therapeut nodig.

De begeleiding gebeurt in een sfeer van eerlijkheid en vertrouwen. Er wordt geen 'oordeel' geveld.   

1 Sessie: 45€ (er is geen terugbetaling mogelijk door de mutualiteiten)

Duur van de sessie: 1uur

Locatie: Praktijkruimte De duizendpoot, Runkstersteenweg 118/8, 3500 Hasselt.

Contactgegevens: Mark Hiemeleers 0475/582743 (laat indien nodig, via de voicemail je contactgegevens achter)

Via mail: [email protected]

0