SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


INSCHRIJVEN VOOR 'HERKEN DE SENIOR' NIET MEER MOGELIJK!

Een volgende reeks zal ingepland worden als namiddagsessies in het voor-en najaar!

Nieuwe data volgen binnenkort!

Ouderenzorg

Vorming | Herken de senior - 4 sessies

Sessie 1 (H)Erken de senior

Sessie 2 Mantelzorg :draagkracht<|>draaglast

Sessie 3 Opbouwen en ondersteunen, het netwerk

Sessie 4 Casuïstiek 'De kwetsbare oudere' 

Je schrijft meteen in voor de 4 sessies (€196) of je volgt elke sessie apart (€60)

INSCHRIJVEN VOOR 'HERKEN DE SENIOR' NIET MEER MOGELIJK!

Een volgende reeks zal ingepland worden als namiddagsessies in het voor-en najaar!

Nieuwe data volgen binnenkort!

23/5/2019

Sessie 1   

 €60

(H)erken de senior’

Het verouderingsproces brengt heel wat veranderingen met zich mee in de ontwikkeling van de mens. 

Deze veranderingen worden vaak als nadelig ervaren, zowel door de senior als zijn omgeving. Maar ouder worden betekent zeker niet het einde van de wereld. Het is echter wel belangrijk open te staan voor deze veranderingen en je aan te passen. Maar wat verandert er dan allemaal in de ontwikkeling van een 65-plusser en hoe ga je hiermee om?

In deze kennismakingssessie gaan we in op de emotionele, sociale, cognitieve, lichamelijke en seksuele ontwikkeling van de senioren en bejaarden. Hierbij bekijken we de invloed van het verouderingsproces op het algemene welzijn in relatie met de jongere en de zorgverlener.​ 

6/6/2019

Sessie 2  

 €60

Mantelzorg: draagkracht <|> draaglast

Naar schatting 600.000 Vlamingen mogen zich mantelzorger noemen. 

Mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend dat ze de zorg voor de naaste op zich nemen. Na verloop van tijd groeit echter het besef dat de zorg toeneemt of zelfs chronisch wordt. Het aantal uren verzorging begint dan op iemands agenda, professionele en sociale leven of gezondheid te wegen. Men komt dan op het punt dat men professionele hulp inroept. Vooral thuisverpleging en bejaardenhulp zijn de hulpverleners die het meest betrokken zijn.

Vaak leidt dit tot een onstabiele relatie tussen de ouder, zijn mantelzorger en professionele hulpverlener.

In deze sessie wordt ingegaan op de communicatie en praktische afspraken tussen de betrokken actoren. 

13/6/2019

Sessie 3 

 €60

Opbouwen en ondersteunen, het netwerk

Wanneer met zicht heeft op wie ‘de oudere’ is kan men het netwerk verder uitbouwen en ondersteunend werken.

 • Zicht op de praktijk rond de kwetsbare oudere: besproken in de kennismakingssessie, korte herbeschouwing.
 • Intrinsieke motivatie onder de loep: waarom wil je ‘de oudere’ (h)erkennen, ga je uit van jezelf of vanuit een opdracht als bijvoorbeeld zorgverlener
  • Wegwijzer in extramurale ouderenzorg
  • Deze wegwijzer beschrijft een werkwijze om samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen te organiseren.
  • proactieve zorg en welzijn voor ouderen in complexe zorgsituaties.
  • Verschillende actoren
  • lokale netwerken

We gaan in op de mogelijkheden binnen de opbouw van een netwerk en vangnet voor de kwetsbare oudere. 

20/6/2019

Sessie 4 

 €60

Casuïstiek 'De kwetsbare oudere'

In navolging van vorige sessies, waarin we zagen wie de kwetsbare oudere is en hoe we aan de noden kunnen beantwoorden, gaan we in deze sessie praktisch te werk dmv casussen.

 • (H)erken zorgvrager
 • (H)erken de hulpverlener
 • (H)erken de noden
 • opbouw van netwerk: anticiperen op noden, hoe ga je te werk?
 • het netwerk: draagkracht <-> draaglast, hoe verdelen, welke actoren betrek je?
 • het netwerk heeft organisatiekracht: taakverdeling en maatwerk
 • een solide basis: mensen kennen elkaar en vertrouwen elkaar 

Deelname aan deze sessie is enkel mogelijk na afronding van de vorige sessies

Voor zorg- en hulpverleners, mantelzorgers en elke geïnteresseerde ...

Docent

Sandra Di Masi

Locatie

CC DeKimpel

Eikenlaan 25

3740 Bilzen

19u00 - 22u00

Inschrijvingsgeld

Vorming - 4 sessies: €196

Inschrijven voor 1 sessie: €60

VORMING | Herken de senior - 4 sessies

19u00 - 22u00 

Sessie 1:

Herken de senior

23/5/2019

Sessie 2:

Mantelzorg: draagkracht<|>draaglast

6/06/2019

Sessie 3:

Opbouwen en ondersteunen, het netwerk

13/06/2019

Sessie 4:

Casuïstiek 'De kwetsbare oudere'

20/06/2019

Wist je dat je de ontwikkelingsfase van bejaarden in twee periodes kan indelen?

 • De vroege ouderdom - Dit zijn jonge ouderen van 65 tot 75 jaar. Alhoewel deze term niet meer past bij het beeld van deze leeftijdsgroep, spreekt men ook wel eens van jong bejaarden. Zij zijn net met pensioen en hebben dus voldoende financiële middelen. Zij zijn meestal nog gezond en zeer actief, ze gaan bv. nog regelmatig fietsen. Deze ouderen hebben nog voldoende mogelijkheden om van het leven te kunnen genieten.
 • De late ouderdom - Dit zijn ouderen van 75 jaar en ouder. Men spreekt hier ook nog wel eens van hoog bejaarden. Zij zijn meestal minder actief en hebben een minder goede conditie en gezondheid. Zij zijn vaak afhankelijk en hulpbehoevend.

Doorheen de sessies krijg je meer zicht op alle actoren die een rol spelen in het verouderingsproces van de mens...