SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


Samenwerking SoHuman(Mark Hiemeleers)-Golden Feet(Lydie Schoenmakers)

Bijscholing Psychische stoornissen

startavond op woensdag 14 oktober 2015

Een ontmoeting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de voetreflexologie van vandaag…

Deze bijscholing tracht aan voetreflexologen, gezondheidswerkers en andere geïnteresseerden een professioneel kader te bieden om mensen met verschillende psychische onevenwichten te begrijpen en vervolgens een bijdrage te leveren aan hun gezondheid: een ontmoeting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de voetreflexologie van vandaag!

Onderstaande psychische stoornissen worden besproken vanuit de wetenschappelijke context van het DSMV-classificatiesysteem (=Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en in de geestelijke gezondheidszorg gangbare hypotheses en inzichten.

Elke deelnemer ontvangt:

  • een schriftelijke weergave van de aangeboden info
  • een deelnamecertificaat.
  • Deze bijscholing komt tevens in aanmerking voor de ERKENNING VAN EEN BIJZONDERE BEROEPSTITEL OF EEN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEID voor de beoefenaars van de verpleegkunde door de 'Erkenningscommissie van de Nationale raad voor Verpleegkunde'

Programma en data - 7 avonden

14 oktober 2015, 19u00 STEMMINGSSTOORNISSEN - M.Hiemeleers

Depressie, manie en gemengde stoornissen.

28 oktober 2015, 19u00 AANPASSINGSSTOORNIS OF STRESS - M.Hiemeleers

Het stressmodel, een manier om stress te begrijpen. 

25 november 2015, 19u00 DEMENTIESYNDROOM - M.Hiemeleers

Het dementiesyndroom, vormen, zingeving.

16 december 2015, 19u00 *PRAKTIJK VOETREFLEXOLOGIE - L. Schoenmakers 

13 januari 2016, 19u00 BORDERLINEPERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS - M.Hiemeleers

Zit in iedereen een beetje borderline?

17 februari 2016, 19u00 SCHIZOFRENE STOORNIS - M.Hiemeleers

Schizofrenie en de schizofrene psychose.

16 maart 2016, 19u00 *PRAKTIJK VOETREFLEXOLOGIE - L. Schoenmakers

  • *Naast de klassieke benadering en inzichten van de geestelijke gezondheidszorg kan voetreflexologie rust en ondersteuning bieden ten aanzien van de cliënt met psychische problemen. Lydie Schoenmakers gaat vanuit haar jarenlange praktijkervaring en deskundigheid met deze doelgroep aan de slag. Zij maakt in haar benadering gebruik van het hormonaal stelsel, het cranio -sacraal stelsel (cerebro - spinaal) en het sympathische - parasympathische zenuwstelsel.

Inschrijvingsgeld

195 €

Schrijf je in via het contactformulier,

Vermeld tevens of je een factuur wenst.

Stort vervolgens 195€ op rekening nummer BE 30 7350 0074 9211

Vermeld hierbij je naam en voornaam!

Wens je nog meer info over deze bijscholing dan kan dat via

[email protected]

Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina,

Nicolaas Cleynaertslaan z n

3500 Hasselt (Katarinawijk) 

0