SoHuman - ZORGOPLEIDINGEN -  Kennisontwikkeling, persoonlijke groei en communicatie


Inschrijven niet meer mogelijk, check regelmatig de website voor het hernieuwde aanbod!

Psychopathologie

Het begrip psychopathologie zou je als volgt kunnen omschrijven: 

‘Het is een richting in de wetenschap die zich bezighoudt met de aard, de totstandkoming en de mogelijke behandeling en voorkoming van psychisch​e stoornissen bij kinderen en volwassenen.’

Beschrijving

Een coach, zorgcoach of gezondheidswerker wordt vaak geconfronteerd met cliënten met een psychische aandoening. Het komt erop aan de belevingswereld van de cliënt en zijn omgeving te begrijpen en daar waar nodig door te verwijzen naar de huisarts of andere professionele hulpverleners. Hiertoe is specifieke kennis over psychische- en welvaartsaandoeningen noodzakelijk.

Deze korte opleiding is gericht naar de laatste inzichten en tendensen voor wat betreft het omgaan met cliënten met een specifieke psychische aandoening.
Er wordt een beeld geschetst van de oorzaken, symptomen, gevolgen, behandeling en prognose van een psychische aandoening.
Hiertoe is kennis nodig van de geestelijke gezondheidszorg van vandaag.
We kijken vanuit het bio-psycho-sociaal verklaringsmodel: centraal staat de uitwisseling tussen het individu en de omgeving.

De volgende aandoeningen komen aan bod

Programma:

Sessie 1: De aanpassingsstoornis of stress 4u

Sessie 2: Stemmingsstoornissen 4u

Sessie 3: Dementiesyndroom 4u

Sessie 4: De schizofrene stoornis en psychose 4u

Sessie 5: Borderline persoonlijkheidsstoornis 4u

Doelgroep

Coaches/gezondheidswerkers en professionelen in de gezondheidszorg.

Deze opleiding gebeurt in samenwerking met SYNTRA Hasselt.

Klik op onderstaande link om in te schrijven via Syntra Hasselt.

DATA

steeds op dinsdagavond

19u00 - 22u00

pauze 20u15 - 20u30

Les 1

19-05-15

Les 2

26-05-15

Les 3

02-06-15

Les 4

09-06-15

Les 5

16-06-15

Deze opleiding kan ook georganiseerd worden op maat van uw bedrijf of vereniging

Neem contact op via het contactformulier of mail!

[email protected]

0